Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2009 seisuga.

 

Analüüs on teostatud järgmiste Looduskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud objektidega: kaitsealad, hoiualad, kohaliku omavalitsuse objektid, püsielupaigad ja üksikobjektid (koos piiranguvööndiga).

 

Kaitstavat territooriumi on 18% maismaast (vt. teemakaart).

 

Juuresolevas tabelis on ära toodud maismaa pindala maakonniti.

 

Maakond

pindala (ha)

% maakonna pindalast

Harjumaa

80820

19

Hiiumaa

23974

23

Ida-Virumaa

58355

17

Jõgevamaa

33899

13

Järvamaa

34074

14

Läänemaa

76195

32

Lääne-Virumaa

53881

15

Põlvamaa

18744

9

Pärnumaa

113209

24

Raplamaa

55862

19

Saaremaa

53015

18

Tartumaa

50767

17

Valgamaa

41284

20

Viljandimaa

51729

15

Võrumaa

36494

16

kokku maismaa

782300

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaitstavat akvatooriumi on 738451 ha ehk 31%.

 

Märkused