Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2008 seisuga.

 

Analüüs on teostatud järgmiste Looduskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud objektidega: kaitsealad, hoiualad, kohaliku omavalitsuse objektid, püsielupaigad ja üksikobjektid (koos piiranguvööndiga).

 

Kaitstavat territooriumi on 18% maismaast (vt. teemakaart).

 

Juuresolevas tabelis on ära toodud maismaa pindala maakonniti.

 

Maakond

pindala (ha)

% maakonna pindalast

Harjumaa

79845

18

Hiiumaa

23961

23

Ida-Virumaa

58348

17

Jõgevamaa

33845

13

Järvamaa

34027

13

Läänemaa

76206

32

Lääne-Virumaa

53789

16

Põlvamaa

18685

9

Pärnumaa

112097

23

Raplamaa

55066

18

Saaremaa

52975

18

Tartumaa

50801

17

Valgamaa

41258

20

Viljandimaa

51668

15

Võrumaa

36495

16

kokku maismaa

779065

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaitstavat akvatooriumi on 737890 ha ehk 31%.

 

Märkused