Veekogu andmete kuvamine

Veekogu: Neeva kanal VEE1125900Väljad: peida ,kuva
Avalik kasutatavusAvalikult kasutatav
KKR koodVEE1125900
Kood1125900
NimiNeeva kanal
On registriobjektJah
Lisainfo¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)
Valgala kirjeldusValgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid.
Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed:
- 1986. aasta nimestikus - 159 km²
- 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 153,7 km²
TüüpKanal
Valgala pindala (km², ametlik)153,7
Valgala suurusüle 25 km²
Veetüüp (VRD)Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed (tüübid IB, IIB, IIIB)
Vooluveekogu pikkus lisaharudega (km)28
Suubub veekogussePrandi jõgi VEE1125700
Suubumise järk2
Suubumiskoha kaugus põhijõe suudmest (km)14,6
Suubumise tüüpSuubumine vasakult
Andmed Keskkonnaregistris:Ava objekti andmed Keskkonnaregistris
http://register.keskkonnainfo.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Veekogu kohanimiJärva maakond, Järva vald, Huuksi küla
Järva maakond, Järva vald, Koigi küla
Järva maakond, Järva vald, Köisi küla
Järva maakond, Järva vald, Müüsleri küla
Järva maakond, Järva vald, Pätsavere küla
Järva maakond, Järva vald, Prandi küla
Järva maakond, Järva vald, Silmsi küla
Järva maakond, Järva vald, Sõrandu küla
Järva maakond, Järva vald, Tamsi küla
Järva maakond, Türi vald, Äiamaa küla
Seosed: peida ,kuva
Suubuvad veekogudLaimetsa kraav VEE1125905
Pätsavere peakraav VEE1126000
Tammeküla oja VEE1126200
Haudemäe peakraav VEE1126300
Sinika peakraav (Kondi oja) VEE1126400
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument „Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu“ Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1 Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2012. a korralduse nr 511 sõnastuses
Seotud dokument VV 8. märtsi 2012. a. korraldus nr. 116 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine»
Seotud dokument " Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu" Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1, 19. juuli 2007. a korralduse nr 362 sõnastuses
Seotud dokument"Eesti vooluveekogude ruumiandmete korrastustööd", 2002.
Seotud dokument «Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri reostustundlikkuse järgi» Keskkonnaministri 6. detsembri 1999. a määrus nr 99
Seotud dokument VV 18.juuli 1996.a. määrus nr. 191 Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine
Seotud dokument"Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide nimestik", 1982. Kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi Keskkonnakaitse ja Loodusvarade Ratsionaalse Kasutamise Komisjoni 30.03.1982 istungi protokolliga nr 1.