Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Ristna - Kalana rannikVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaKõpu looduskaitseala (KLO1000570)
NimiRistna - Kalana rannik
AsukohakirjeldusKõpu poolsaare edelatipp, Ristna lõunanina ja Kalana vahel.
KirjandusSepp, U. 1974. Hiiumaa maastikuline iseloomustus.
Tallinn, 147 lk.
Raid, M. Hiiumaa Metsamajandi looduskaitseobjektid.
Käsikiri. Eesti Metsakorralduskeskus. Tallinn, 1986.
Kask, J., jt. Hiiumaa ja seda ümbritsevate väikesaarte
randade geoloogilise seisundi uurimine. Tallinn, 1992.
Käsikiri TA Geoloogia Instituudis.
Kessel H.J. drevnie beregovõe obrazovania basseina
Baltiiskovo mopja v Est. SSR. Tp. In-ta geologii AH ESSR.
1961, võp. VIII, lk. 113-131.
Orviku, K. Morskie berega Estonii. Tallinn, 1974.
IseloomustusLage, rohtumata, suure klibuga rand, kus rannavalli kõrgus
mere poolt ulatub 2,5 meetrini.
Ala lõunapoolse osa moodustab hästi väljakujunenud ranna-
vallidega veeriserand, mille pikkus on üle 2 km. Sellest jääb
kaitse vaid selle lõunapoolsem inimtegevusega vähem
rikutud osa. Keskmise veerisefraktsiooni (2,5-5 cm) moodus-
tab kuni 90% ulatuses karbonaatne materjal. Väikeste
neemede otstes on märgata kulutusjälgi, mis tunnistab ma-
terjali intensiivset ümberpaigutumist selles piirkonnas. Ranna-
nõlval esineb siin kuni 10 cm sügavuseni veeristest ja muna-
katest sillutis, sügavamal on merepõhi kaetud liivaga, mille
all esineb kruusa-veerisekiht ja moreen (Orviku, 1974).
Joonisel esitatud profiil paikneb Kalana sadamast ligikaudu
1,5 km lääne pool. Profiili piires esineb liiva-kliburand.
Rannanõlval on rohkesti ka rahne, mis moodustavad
sillutise väikesel, tugevate kulutusjälgedega neemel Lõuna-
Ristna ninast lõuna pool. Tänapäevasele analoogilised
geoloogilised protsessid on toimunud siin ka minevikus,
mida näitavad vanad veerisevallid ligi 7 m kõrgusel.
H. Kesseli (1961) andmetel lakkas selle ülemise aku-
mulatiivse terassi moodustumine juba 1500 a. tagasi, s.o.
Läänemere arengu Limnea staadiumi IV faasis. Sellele
järgnes järjest uute vallide teke, kuni merepõhjas
jätkus lähtematerjali.
KoostanudJ. Kask, Ü. Heinsalu
SeisundRahuldav. Endise NL sõjaväe lokaatori asukoha ümbruses
on rannavll rikutud.
TähtsusMaastikuline, geoloogiline, rekreatiivne
UuritusAndmeid on paljudes töödes.
LoodusobjektRannavallid, rannamoodustised
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiHiiu maakond, Hiiumaa vald, Kalana küla