Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Kõpu vanad rannamoodustised - rannaastangud ja laguun Kõvasoo e. VaesooVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaKõpu looduskaitseala (KLO1000570)
NimiKõpu vanad rannamoodustised - rannaastangud ja laguun Kõvasoo e. Vaesoo
AsukohakirjeldusKõpu poolsaare keskosas, Suurepsi, Mägipea, Kõpuküla
ja Ojaküla ümbruses.
KaitseAsub Kõpu loodushoiualal ja hõlmab Vaesoo (Kõiva soo)
tuumala. Vältida soo turbalasundi kahjustamist.
2001. a. Kõpu maastikukaitseala.
KirjandusKents, P. 1939. Postglatsiaalsed Läänemere rannajoone
võnkumised Eestis, illustreeritud Kõpu poolsaarel. Käsikiri.
Tartu Ülikooli Geoloogia Instituut.
Kessel, H. 1961. Balti mere holotseensete rannamoodustiste
geoloogia Eestis. Käsikiri. Eesti TA Arhiiv.
Kessel, H.J. Paykas, A.V. Pribreþnõie otloþenia Antsilovogo
ozera i Litorinovogo morja v Estonii. Tallinn.
IseloomustusLoode-Euroopas üks paremini välja kujunenud ja hästi
säilinud Läänemere rannamoodustiste ala, kus rändpanga-
sest koosneva kõrgustiku nõlvadel neid on tekkinud üle
20 tasemel. Neist kõrgemaid (jalami kõrgus 60,8 m) päri-
nevad Joldiamerest. Antsülusjärve murrutusastangud on
5 tasemel (kõrgeim 44,7 m), Litoriina rannamoodustisi 5
tasemel (kõrgeim 26,0 m), Limneamere rannamoodustisi
4 tasemel (kõrgeim 12,8 m). Väike Kõivasoo on kujunenud
endise laguuni kohal, eraldudes merest 7900-8000 aastat
tagasi. Murrutusastangute kõrval on rannamoodustiste
seas veel rannavalle ja maasääri, samuti rannal kujunenud
luiteid. Rannamoodustiste mitmekesisus koos endise laguu-
niga teeb kogu ala unikaalseks.
KoostanudH.Kessel, A.Miidel, Ü.Heinsalu
SeisundRahuldav
TähtsusEesti holotseensete rannamoodustiste stratotüüpne areall.
Loode-Euroopa markantsemaid Läänemere rannamoodus-
tuste levikualasid.
UuritusUuritud geomorfoloogiliselt, litoloogiliselt, palünoloogiliselt,
malakoloogiliselt, kasutatud radioaktiivse süsiniku
meetodit.
LoodusobjektRannavallid, rannamoodustised
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiHiiu maakond, Hiiumaa vald, Kõpu küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Mägipe küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Ojaküla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Suurepsi küla