Valgamaa looduskaitse

Tõrva linn Valga linn Valga linn Õru vald Palupera vald Palupera vald Palupera vald Palupera vald Palupera vald Palupera vald Palupera vald Palupera vald Palupera vald Põdrala vald Põdrala vald Põdrala vald Põdrala vald Põdrala vald Sangaste vald Sangaste vald Sangaste vald Hummuli vald Hummuli vald Hummuli vald Hummuli vald Hummuli vald Tõlliste vald Tõlliste vald Tõlliste vald Tõlliste vald Puka vald Puka vald Puka vald Puka vald Taheva vald Otepää vald Karula vald Karula vald Helme vald Helme vald Helme vald Helme vald Helme vald Helme vald


Tõrva linn

KOV nimi

Tõrva linn

KOVi üldpindala ha

479

KOVist kaitse all ha

51

KOVist kaitse all %

10,6

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

0

Sihtkaitsevööndi %

0

Piiranguvööndi ha

44

Piiranguvööndi %

86,3

Hoiuala ha

7

Hoiuala %

13,7

Kaitsealuste liikide arv

9

Kaitsealuste liikide leiukohti

14

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=2009400898


Return to map


Valga linn

KOV nimi

Valga linn

KOVi üldpindala ha

1 665

KOVist kaitse all ha

9

KOVist kaitse all %

0,5

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

0

Sihtkaitsevööndi %

0

Piiranguvööndi ha

9

Piiranguvööndi %

100

Hoiuala ha

0

Hoiuala %

0

Kaitsealuste liikide arv

1

Kaitsealuste liikide leiukohti

1

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=1395787330


Return to map


Õru vald

KOV nimi

Õru vald

KOVi üldpindala ha

10 462

KOVist kaitse all ha

361

KOVist kaitse all %

3,5

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

174

Sihtkaitsevööndi %

48,2

Piiranguvööndi ha

175

Piiranguvööndi %

48,5

Hoiuala ha

12

Hoiuala %

3,3

Kaitsealuste liikide arv

16

Kaitsealuste liikide leiukohti

27

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=-1703541182


Return to map


Palupera vald

KOV nimi

Palupera vald

KOVi üldpindala ha

12 333

KOVist kaitse all ha

4 241

KOVist kaitse all %

34,4

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

187

Sihtkaitsevööndi %

4,4

Piiranguvööndi ha

3 921

Piiranguvööndi %

92,5

Hoiuala ha

133

Hoiuala %

3,1

Kaitsealuste liikide arv

45

Kaitsealuste liikide leiukohti

433

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=1316095554


Return to map


Põdrala vald

KOV nimi

Põdrala vald

KOVi üldpindala ha

12 705

KOVist kaitse all ha

446

KOVist kaitse all %

3,5

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

126

Sihtkaitsevööndi %

28,3

Piiranguvööndi ha

64

Piiranguvööndi %

14,3

Hoiuala ha

256

Hoiuala %

57,4

Kaitsealuste liikide arv

37

Kaitsealuste liikide leiukohti

49

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=1379534402


Return to map


Sangaste vald

KOV nimi

Sangaste vald

KOVi üldpindala ha

14 464

KOVist kaitse all ha

3 044

KOVist kaitse all %

21

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

166

Sihtkaitsevööndi %

5,5

Piiranguvööndi ha

2 878

Piiranguvööndi %

94,5

Hoiuala ha

0

Hoiuala %

0

Kaitsealuste liikide arv

25

Kaitsealuste liikide leiukohti

91

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=-12188094


Return to map


Hummuli vald

KOV nimi

Hummuli vald

KOVi üldpindala ha

16 254

KOVist kaitse all ha

1 756

KOVist kaitse all %

10,8

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

666

Sihtkaitsevööndi %

37,9

Piiranguvööndi ha

1 064

Piiranguvööndi %

60,6

Hoiuala ha

26

Hoiuala %

1,5

Kaitsealuste liikide arv

21

Kaitsealuste liikide leiukohti

44

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=1945437762


Return to map


Tõlliste vald

KOV nimi

Tõlliste vald

KOVi üldpindala ha

19 384

KOVist kaitse all ha

259

KOVist kaitse all %

1,3

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

197

Sihtkaitsevööndi %

76,1

Piiranguvööndi ha

23

Piiranguvööndi %

8,9

Hoiuala ha

39

Hoiuala %

15

Kaitsealuste liikide arv

27

Kaitsealuste liikide leiukohti

71

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=-1494874558


Return to map


Puka vald

KOV nimi

Puka vald

KOVi üldpindala ha

20 083

KOVist kaitse all ha

3 438

KOVist kaitse all %

17,1

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

1 213

Sihtkaitsevööndi %

35,3

Piiranguvööndi ha

1 909

Piiranguvööndi %

55,5

Hoiuala ha

316

Hoiuala %

9,2

Kaitsealuste liikide arv

49

Kaitsealuste liikide leiukohti

114

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=664536642


Return to map


Taheva vald

KOV nimi

Taheva vald

KOVi üldpindala ha

20 476

KOVist kaitse all ha

4 384

KOVist kaitse all %

21,4

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

1 483

Sihtkaitsevööndi %

33,8

Piiranguvööndi ha

2 120

Piiranguvööndi %

48,4

Hoiuala ha

781

Hoiuala %

17,8

Kaitsealuste liikide arv

38

Kaitsealuste liikide leiukohti

105

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=-1140128190


Return to map


Otepää vald

KOV nimi

Otepää vald

KOVi üldpindala ha

21 723

KOVist kaitse all ha

14 462

KOVist kaitse all %

66,6

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

1 576

Sihtkaitsevööndi %

10,9

Piiranguvööndi ha

12 614

Piiranguvööndi %

87,2

Hoiuala ha

272

Hoiuala %

1,9

Kaitsealuste liikide arv

54

Kaitsealuste liikide leiukohti

988

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=-1342568894


Return to map


Karula vald

KOV nimi

Karula vald

KOVi üldpindala ha

22 992

KOVist kaitse all ha

6 101

KOVist kaitse all %

26,5

Loodusreservaadi ha

182

Loodusreservaadi %

3

Sihtkaitsevööndi ha

3 630

Sihtkaitsevööndi %

59,5

Piiranguvööndi ha

2 221

Piiranguvööndi %

36,4

Hoiuala ha

68

Hoiuala %

1,1

Kaitsealuste liikide arv

72

Kaitsealuste liikide leiukohti

300

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=951060034


Return to map


Helme vald

KOV nimi

Helme vald

KOVi üldpindala ha

31 282

KOVist kaitse all ha

3 160

KOVist kaitse all %

10,1

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

1 950

Sihtkaitsevööndi %

61,7

Piiranguvööndi ha

1 170

Piiranguvööndi %

37

Hoiuala ha

40

Hoiuala %

1,3

Kaitsealuste liikide arv

51

Kaitsealuste liikide leiukohti

103

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=1052509762


Return to map