Raplamaa looduskaitse

Järvakandi vald Juuru vald Käru vald Raikküla vald Kohila vald Rapla vald Rapla vald Kaiu vald Vigala vald Kehtna vald Kehtna vald Märjamaa vald


Järvakandi vald

KOV nimi

Järvakandi vald

KOVi üldpindala ha

485

KOVist kaitse all ha

0

KOVist kaitse all %

0

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

0

Sihtkaitsevööndi %

0

Piiranguvööndi ha

0

Piiranguvööndi %

0

Hoiuala ha

0

Hoiuala %

0

Kaitsealuste liikide arv

0

Kaitsealuste liikide leiukohti

0

Objektide nimekiri

Kaitstavad alad puuduvad.


Return to map


Juuru vald

KOV nimi

Juuru vald

KOVi üldpindala ha

15 242

KOVist kaitse all ha

4 560

KOVist kaitse all %

29,9

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

4 109

Sihtkaitsevööndi %

90,1

Piiranguvööndi ha

451

Piiranguvööndi %

9,9

Hoiuala ha

0

Hoiuala %

0

Kaitsealuste liikide arv

50

Kaitsealuste liikide leiukohti

190

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=1534854722


Return to map


Käru vald

KOV nimi

Käru vald

KOVi üldpindala ha

21 491

KOVist kaitse all ha

2 811

KOVist kaitse all %

13,1

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

879

Sihtkaitsevööndi %

31,3

Piiranguvööndi ha

1 006

Piiranguvööndi %

35,8

Hoiuala ha

926

Hoiuala %

32,9

Kaitsealuste liikide arv

13

Kaitsealuste liikide leiukohti

32

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=1632831042


Return to map


Raikküla vald

KOV nimi

Raikküla vald

KOVi üldpindala ha

22 902

KOVist kaitse all ha

5 115

KOVist kaitse all %

22,3

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

3 256

Sihtkaitsevööndi %

63,7

Piiranguvööndi ha

1 675

Piiranguvööndi %

32,7

Hoiuala ha

183

Hoiuala %

3,6

Kaitsealuste liikide arv

58

Kaitsealuste liikide leiukohti

338

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=-100006334


Return to map


Kohila vald

KOV nimi

Kohila vald

KOVi üldpindala ha

23 011

KOVist kaitse all ha

3 656

KOVist kaitse all %

15,9

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

541

Sihtkaitsevööndi %

14,8

Piiranguvööndi ha

2 697

Piiranguvööndi %

73,8

Hoiuala ha

417

Hoiuala %

11,4

Kaitsealuste liikide arv

67

Kaitsealuste liikide leiukohti

315

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=1933182530


Return to map


Rapla vald

KOV nimi

Rapla vald

KOVi üldpindala ha

24 334

KOVist kaitse all ha

4 121

KOVist kaitse all %

16,9

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

1 892

Sihtkaitsevööndi %

45,9

Piiranguvööndi ha

2 026

Piiranguvööndi %

49,2

Hoiuala ha

203

Hoiuala %

4,9

Kaitsealuste liikide arv

45

Kaitsealuste liikide leiukohti

100

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=-1486617022


Return to map


Kaiu vald

KOV nimi

Kaiu vald

KOVi üldpindala ha

26 106

KOVist kaitse all ha

8 053

KOVist kaitse all %

30,8

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

5 223

Sihtkaitsevööndi %

64,9

Piiranguvööndi ha

2 485

Piiranguvööndi %

30,8

Hoiuala ha

345

Hoiuala %

4,3

Kaitsealuste liikide arv

33

Kaitsealuste liikide leiukohti

58

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=1609500226


Return to map


Vigala vald

KOV nimi

Vigala vald

KOVi üldpindala ha

26 967

KOVist kaitse all ha

6 772

KOVist kaitse all %

25,1

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

2 626

Sihtkaitsevööndi %

38,8

Piiranguvööndi ha

2 628

Piiranguvööndi %

38,8

Hoiuala ha

1 518

Hoiuala %

22,4

Kaitsealuste liikide arv

56

Kaitsealuste liikide leiukohti

151

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=722142786


Return to map


Kehtna vald

KOV nimi

Kehtna vald

KOVi üldpindala ha

50 710

KOVist kaitse all ha

10 827

KOVist kaitse all %

21,4

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

3 205

Sihtkaitsevööndi %

29,6

Piiranguvööndi ha

5 370

Piiranguvööndi %

49,6

Hoiuala ha

2 252

Hoiuala %

20,8

Kaitsealuste liikide arv

52

Kaitsealuste liikide leiukohti

115

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=-1216149950


Return to map


Märjamaa vald

KOV nimi

Märjamaa vald

KOVi üldpindala ha

86 743

KOVist kaitse all ha

10 328

KOVist kaitse all %

11,9

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

2 644

Sihtkaitsevööndi %

25,6

Piiranguvööndi ha

3 515

Piiranguvööndi %

34

Hoiuala ha

4 169

Hoiuala %

40,4

Kaitsealuste liikide arv

81

Kaitsealuste liikide leiukohti

385

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=1396901442


Return to map