Võrumaa looduskaitse

Võru linn Meremäe vald Meremäe vald Meremäe vald Meremäe vald Meremäe vald Meremäe vald Meremäe vald Urvaste vald Urvaste vald Haanja vald Haanja vald Varstu vald Lasva vald Mõniste vald Mõniste vald Sõmerpalu vald Misso vald Misso vald Misso vald Misso vald Misso vald Misso vald Võru vald Võru vald Võru vald Vastseliina vald Vastseliina vald Vastseliina vald Vastseliina vald Vastseliina vald Rõuge vald Antsla vald


Võru linn

KOV nimi

Võru linn

KOVi üldpindala ha

1 397

KOVist kaitse all ha

228

KOVist kaitse all %

16,3

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

0

Sihtkaitsevööndi %

0

Piiranguvööndi ha

2

Piiranguvööndi %

0,9

Hoiuala ha

226

Hoiuala %

99,1

Kaitsealuste liikide arv

16

Kaitsealuste liikide leiukohti

27

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=-1178532286


Return to map


Meremäe vald

KOV nimi

Meremäe vald

KOVi üldpindala ha

13 421

KOVist kaitse all ha

530

KOVist kaitse all %

3,9

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

120

Sihtkaitsevööndi %

22,7

Piiranguvööndi ha

297

Piiranguvööndi %

56

Hoiuala ha

113

Hoiuala %

21,3

Kaitsealuste liikide arv

24

Kaitsealuste liikide leiukohti

68

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=-56228286


Return to map


Urvaste vald

KOV nimi

Urvaste vald

KOVi üldpindala ha

13 969

KOVist kaitse all ha

322

KOVist kaitse all %

2,3

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

27

Sihtkaitsevööndi %

8,4

Piiranguvööndi ha

250

Piiranguvööndi %

77,6

Hoiuala ha

45

Hoiuala %

14

Kaitsealuste liikide arv

11

Kaitsealuste liikide leiukohti

49

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=-2141452734


Return to map


Haanja vald

KOV nimi

Haanja vald

KOVi üldpindala ha

17 083

KOVist kaitse all ha

9 024

KOVist kaitse all %

52,8

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

513

Sihtkaitsevööndi %

5,7

Piiranguvööndi ha

8 453

Piiranguvööndi %

93,7

Hoiuala ha

58

Hoiuala %

0,6

Kaitsealuste liikide arv

52

Kaitsealuste liikide leiukohti

633

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=-100661694


Return to map


Varstu vald

KOV nimi

Varstu vald

KOVi üldpindala ha

17 099

KOVist kaitse all ha

1 712

KOVist kaitse all %

10

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

640

Sihtkaitsevööndi %

37,4

Piiranguvööndi ha

1 072

Piiranguvööndi %

62,6

Hoiuala ha

0

Hoiuala %

0

Kaitsealuste liikide arv

29

Kaitsealuste liikide leiukohti

80

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=141428290


Return to map


Lasva vald

KOV nimi

Lasva vald

KOVi üldpindala ha

17 221

KOVist kaitse all ha

688

KOVist kaitse all %

4

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

87

Sihtkaitsevööndi %

12,7

Piiranguvööndi ha

554

Piiranguvööndi %

80,5

Hoiuala ha

47

Hoiuala %

6,8

Kaitsealuste liikide arv

37

Kaitsealuste liikide leiukohti

106

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=-579860926


Return to map


Mõniste vald

KOV nimi

Mõniste vald

KOVi üldpindala ha

17 634

KOVist kaitse all ha

3 888

KOVist kaitse all %

22

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

1 960

Sihtkaitsevööndi %

50,4

Piiranguvööndi ha

1 917

Piiranguvööndi %

49,3

Hoiuala ha

12

Hoiuala %

0,3

Kaitsealuste liikide arv

42

Kaitsealuste liikide leiukohti

181

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=1063323202


Return to map


Sõmerpalu vald

KOV nimi

Sõmerpalu vald

KOVi üldpindala ha

18 238

KOVist kaitse all ha

724

KOVist kaitse all %

4

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

95

Sihtkaitsevööndi %

13,1

Piiranguvööndi ha

513

Piiranguvööndi %

70,9

Hoiuala ha

116

Hoiuala %

16

Kaitsealuste liikide arv

23

Kaitsealuste liikide leiukohti

44

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=-506526142


Return to map


Misso vald

KOV nimi

Misso vald

KOVi üldpindala ha

18 859

KOVist kaitse all ha

3 041

KOVist kaitse all %

16,1

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

1 768

Sihtkaitsevööndi %

58,1

Piiranguvööndi ha

1 152

Piiranguvööndi %

37,9

Hoiuala ha

121

Hoiuala %

4

Kaitsealuste liikide arv

36

Kaitsealuste liikide leiukohti

99

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=-1078852030


Return to map


Võru vald

KOV nimi

Võru vald

KOVi üldpindala ha

20 143

KOVist kaitse all ha

1 878

KOVist kaitse all %

9,3

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

229

Sihtkaitsevööndi %

12,2

Piiranguvööndi ha

1 043

Piiranguvööndi %

55,5

Hoiuala ha

606

Hoiuala %

32,3

Kaitsealuste liikide arv

43

Kaitsealuste liikide leiukohti

169

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=228263490


Return to map


Vastseliina vald

KOV nimi

Vastseliina vald

KOVi üldpindala ha

22 085

KOVist kaitse all ha

2 799

KOVist kaitse all %

12,7

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

355

Sihtkaitsevööndi %

12,7

Piiranguvööndi ha

2 440

Piiranguvööndi %

87,2

Hoiuala ha

3

Hoiuala %

0,1

Kaitsealuste liikide arv

47

Kaitsealuste liikide leiukohti

159

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=17172034


Return to map


Rõuge vald

KOV nimi

Rõuge vald

KOVi üldpindala ha

26 326

KOVist kaitse all ha

6 952

KOVist kaitse all %

26,4

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

1 149

Sihtkaitsevööndi %

16,5

Piiranguvööndi ha

5 772

Piiranguvööndi %

83

Hoiuala ha

31

Hoiuala %

0,5

Kaitsealuste liikide arv

51

Kaitsealuste liikide leiukohti

458

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=-653392318


Return to map


Antsla vald

KOV nimi

Antsla vald

KOVi üldpindala ha

27 081

KOVist kaitse all ha

5 189

KOVist kaitse all %

19,2

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

2 217

Sihtkaitsevööndi %

42,7

Piiranguvööndi ha

2 972

Piiranguvööndi %

57,3

Hoiuala ha

0

Hoiuala %

0

Kaitsealuste liikide arv

54

Kaitsealuste liikide leiukohti

216

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=808715842


Return to map