Jõgevamaa looduskaitse

Jõgeva linn Mustvee linn Mustvee linn Põltsamaa linn Kasepää vald Kasepää vald Kasepää vald Kasepää vald Pala vald Tabivere vald Tabivere vald Palamuse vald Saare vald Saare vald Pajusi vald Puurmani vald Torma vald Torma vald Põltsamaa vald Põltsamaa vald Jõgeva vald Jõgeva vald


Jõgeva linn

KOV nimi

Jõgeva linn

KOVi üldpindala ha

394

KOVist kaitse all ha

0

KOVist kaitse all %

0

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

0

Sihtkaitsevööndi %

0

Piiranguvööndi ha

0

Piiranguvööndi %

0

Hoiuala ha

0

Hoiuala %

0

Kaitsealuste liikide arv

6

Kaitsealuste liikide leiukohti

13

Objektide nimekiri

Kaitstavad alad puuduvad


Return to map


Mustvee linn

KOV nimi

Mustvee linn

KOVi üldpindala ha

582

KOVist kaitse all ha

0

KOVist kaitse all %

0

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

0

Sihtkaitsevööndi %

0

Piiranguvööndi ha

0

Piiranguvööndi %

0

Hoiuala ha

0

Hoiuala %

0

Kaitsealuste liikide arv

5

Kaitsealuste liikide leiukohti

6

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=730409825


Return to map


Põltsamaa linn

KOV nimi

Põltsamaa linn

KOVi üldpindala ha

599

KOVist kaitse all ha

30

KOVist kaitse all %

5

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

0

Sihtkaitsevööndi %

0

Piiranguvööndi ha

30

Piiranguvööndi %

100

Hoiuala ha

0

Hoiuala %

0

Kaitsealuste liikide arv

10

Kaitsealuste liikide leiukohti

119

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=2122656609


Return to map


Kasepää vald

KOV nimi

Kasepää vald

KOVi üldpindala ha

4 151

KOVist kaitse all ha

7

KOVist kaitse all %

0,2

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

6

Sihtkaitsevööndi %

85,7

Piiranguvööndi ha

0

Piiranguvööndi %

0

Hoiuala ha

1

Hoiuala %

14,3

Kaitsealuste liikide arv

18

Kaitsealuste liikide leiukohti

34

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=-1500763295


Return to map


Pala vald

KOV nimi

Pala vald

KOVi üldpindala ha

15 664

KOVist kaitse all ha

678

KOVist kaitse all %

4,3

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

322

Sihtkaitsevööndi %

47,5

Piiranguvööndi ha

355

Piiranguvööndi %

52,4

Hoiuala ha

1

Hoiuala %

0,1

Kaitsealuste liikide arv

27

Kaitsealuste liikide leiukohti

81

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=-1285215391


Return to map


Tabivere vald

KOV nimi

Tabivere vald

KOVi üldpindala ha

20 057

KOVist kaitse all ha

5 918

KOVist kaitse all %

29,5

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

292

Sihtkaitsevööndi %

4,9

Piiranguvööndi ha

5 626

Piiranguvööndi %

95,1

Hoiuala ha

0

Hoiuala %

0

Kaitsealuste liikide arv

36

Kaitsealuste liikide leiukohti

137

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=-1817891999


Return to map


Palamuse vald

KOV nimi

Palamuse vald

KOVi üldpindala ha

21 585

KOVist kaitse all ha

3 867

KOVist kaitse all %

17,9

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

243

Sihtkaitsevööndi %

6,3

Piiranguvööndi ha

3 623

Piiranguvööndi %

93,7

Hoiuala ha

0

Hoiuala %

0

Kaitsealuste liikide arv

35

Kaitsealuste liikide leiukohti

159

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=1491610465


Return to map


Saare vald

KOV nimi

Saare vald

KOVi üldpindala ha

22 460

KOVist kaitse all ha

1 010

KOVist kaitse all %

4,5

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

151

Sihtkaitsevööndi %

15

Piiranguvööndi ha

859

Piiranguvööndi %

85

Hoiuala ha

0

Hoiuala %

0

Kaitsealuste liikide arv

43

Kaitsealuste liikide leiukohti

145

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=-1170461855


Return to map


Pajusi vald

KOV nimi

Pajusi vald

KOVi üldpindala ha

23 246

KOVist kaitse all ha

1 668

KOVist kaitse all %

7,2

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

551

Sihtkaitsevööndi %

33

Piiranguvööndi ha

1 076

Piiranguvööndi %

64,5

Hoiuala ha

41

Hoiuala %

2,5

Kaitsealuste liikide arv

23

Kaitsealuste liikide leiukohti

101

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=-2077742239


Return to map


Puurmani vald

KOV nimi

Puurmani vald

KOVi üldpindala ha

29 258

KOVist kaitse all ha

8 884

KOVist kaitse all %

30,4

Loodusreservaadi ha

933

Loodusreservaadi %

10,5

Sihtkaitsevööndi ha

7 631

Sihtkaitsevööndi %

85,9

Piiranguvööndi ha

320

Piiranguvööndi %

3,6

Hoiuala ha

0

Hoiuala %

0

Kaitsealuste liikide arv

58

Kaitsealuste liikide leiukohti

242

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=-335860895


Return to map


Torma vald

KOV nimi

Torma vald

KOVi üldpindala ha

34 897

KOVist kaitse all ha

1 727

KOVist kaitse all %

4,9

Loodusreservaadi ha

0

Loodusreservaadi %

0

Sihtkaitsevööndi ha

929

Sihtkaitsevööndi %

53,8

Piiranguvööndi ha

798

Piiranguvööndi %

46,2

Hoiuala ha

0

Hoiuala %

0

Kaitsealuste liikide arv

31

Kaitsealuste liikide leiukohti

186

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=1553279841


Return to map


Põltsamaa vald

KOV nimi

Põltsamaa vald

KOVi üldpindala ha

41 674

KOVist kaitse all ha

4 301

KOVist kaitse all %

10,3

Loodusreservaadi ha

1 335

Loodusreservaadi %

31

Sihtkaitsevööndi ha

2 516

Sihtkaitsevööndi %

58,5

Piiranguvööndi ha

444

Piiranguvööndi %

10,3

Hoiuala ha

7

Hoiuala %

0,2

Kaitsealuste liikide arv

33

Kaitsealuste liikide leiukohti

206

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=210578273


Return to map


Jõgeva vald

KOV nimi

Jõgeva vald

KOVi üldpindala ha

45 887

KOVist kaitse all ha

6 270

KOVist kaitse all %

13,7

Loodusreservaadi ha

889

Loodusreservaadi %

14,2

Sihtkaitsevööndi ha

3 984

Sihtkaitsevööndi %

63,5

Piiranguvööndi ha

1 397

Piiranguvööndi %

22,3

Hoiuala ha

0

Hoiuala %

0

Kaitsealuste liikide arv

61

Kaitsealuste liikide leiukohti

492

Objektide nimekiri

http://eelis.ic.envir.ee/WebEelis/GetFile.aspx?fail=-1892603039


Return to map